ÚvodProduktyStravovacie systémy - Software → Modul Potraviny

Modul Potraviny

Tento modul slúži na evidenciu skladu surovín. Okrem základných funkcií príjmu a výdaja jednotlivých položiek  skladu nám program umožní vykonávyť prípravu porcií, viesť evidenciu faktúr, alebo faktúry vystavovať, vytváať predbežnú výdajku (žiadanku), tlačiť veľký počet výstupných zostáv (napr. stavy prevarenosti, počty stravníkov atď). Súčasťou tohoto modulu je tiež HACCP - sledovanie kritických bodov, sledovanie plnenia výživovýcch hodnôt.... Táto čásť väzbu na modul Stravné, kde možno načítať aktuálny stav stravníkov na daný deň a na základe toho automaticky vynormovať potrebu pre výdaj surovín.

Modul potraviny

Hlavné funkcie a výhody modulu

 • možnosť viesť v sklade tak potraviny, ako aj obaly
 • priemerovanie cien na skladových kartách
 • možnosť viesť sklad potravin v cenách s DPH, alebo v cenách bez DPH v závislosti potreby zariadenia
 • vedenie prehľadnej evidencie dodávateľov a odberateľov
 • komfortné vyhľadávacie funkcie, ktoré ocení užívateľ predovšedkým pri hľadaní potravinových kariet pri príjme, alebo výdaji potravin, ďalej tiež vyhľadávanie noriem pri normovaní pokrmov
 • jednoduché normovanie a sledovane kritických bodov HACCP
 • možnost zvolit medzi ručným výdajom zo skladu, alebo odpisom automatickým na základe predbežnej výdajky
 • funkcie párovania došlých faktur s dodacími listami
 • načítanie počtu stravníkov z modulu Stravné
 • elegantne spracované prehľady výživových hodnôt za vybrané obdodbie, invetury (možno vytlačiť stav na kartách za ľubovoľné obdobie), prehľad prevarenosti pre celé zariadenie aj jednotlivé kategorie atď.
 • po uzatvorení účetovného obdobia sa dáta presunú do Archívu, ktorý je možné jednoducho prehliadať

 

Potraviny karta

Spotřební koš

Tiskové okno potraviny

Příjem potravin

Předběžná výdejka

Výdejka potravin

 

Zákaznická podpora

 

Linka zákaznické podpory je v provozu každý pracovní den od 8.00 do 16.00 hodin.

+420 558 434 170
+420 595 178 050
+420 603 433 844
info@ulrichsw.cz

Rychlý kontakt

Tímto uděluji firmě Ulrich Software s.r.o. souhlas se zpracováním všech svých osobních údajů vyplněných v tomto formuláři a popř. uvedených v textové zprávě za účelem kontaktování firmy Ulrich Software s.r.o. Mé údaje budou uloženy pouze po nezbytně nutnou dobu. Údaje nebudou předány třetím stranám. Udělení souhlasu je dobrovolné a souhlas lze kdykoliv odvolat, a to napsáním e-mailu na adresu: info@ulrichsw.cz. Odvoláním souhlasu zůstane zákonnost předcházejícího zpracování údajů nedotčena.