ÚvodProduktyStravovacie systémy - SoftwareModul Stravné → Druhy výberu stravného

Druhy výberu stravného

Modul stravné ponúka niekoľko variant výberu stravného. Tiež je tu možnosť využiť celú škálu platobných metód

Zariadenie si môže zvoliť :

 1. Výber stravného zálohovo - tento spôsob umožní vybrať zálohu na stravu a vrátiť za neodobratú stravu z minulého obdobia. Najčastejšie sa využíva výber na daný mesiac a vratky za mesiac minulý (už uzatvorený)
 2. Výber stravného spätne - tento spôsob využijú prevažne Materské školy, kde každý zo stravníkov na začiatku obdobia zloží zálohu (ta sa vráti buď pri konci školského roku, alebo pri ukončení dochádzky do daného zariadenia). Potom už stravník platí vždy len to, čo skutočne prejedol. Napr. v októbri zaplatí stravu čo prejedol v septembri.
 3. Výber stravného pomocou Kreditov - moderný spôsob výberu stravného. Každý stravník má peňaženku, do ktorej si môže "nabíjať" kredity. Za tieto kredity si potom objednáva stravu.

Platobné metódy:

 • Hotovosť - možno si vybrať z dvoch metód a to:
  1. dialogová - stravník si povie konktrétne, ktoré dni si objednáva a tie presne zaplatí. Po vykonaní prvej prihlášky má možnosť si stravu doobjednať, alebo tiež odhlásiť
  2. nedialogová - peniaze sice sú vybraté v hotovosti, ale vedouca jedálne prihlásí stravníka na celý stravovací mesiac. Stravník má potom možnosť odhlasovať jedlo.
 • Inkaso - bezhotovostný výber stravného. Program umožní vygenerovanie dávkového sôboru, ktorý možno pomocou aplikácie danej banky nahrať, alebo vytlačiť potrebné podklady pre ručné zadanie inkasních príkazov. U väčšiny bank je tiež podporované načítanie výpisov späť do stravovacieho systému.
 • Sporožíro- bezhotovostný spôsob platby, kde zariadenie inkasuje stravné na zberný účet SS a.s. Program zvládne vytvoriť disketu (v dnešnej dobe flashdisk), sprievodku a tiež vykonať kontrolu správnosti sôboru pre inkaso sporožírom
 • Trvalý príkaz - pri tejto variante bezhotvostnej platby zasielajú stravníci na účet zariadenia pravidelné platby. Zariadenie potom vykoná za dané obdobie (ročne, polročne ...) vyučtovanie platieb
 • Zloženky - tento spôsob platby umožní vytlačiť poštové zloženky pre stravníkov. U zloženiek možno vykonať nastavenie informácii pre stravníka.
 • Fakturácia - systém vystaví podklady na fakturáciu. Faktury možno vytlačiť, je však nutné mať zakúpený modul potraviny.

Další články v této rubrice

 

Modul Stravné

06.06.2011

Tento modul slúž na evidenciu stravníkov, objednávanie a odhlasovanie pokrmov a zabezpečenie výdaja stravy.

zobrazit celý článek »  

Kontrola výdaja stravy pomocou čipov/kariet

06.06.2011

Dnes je veľmi moderné a vo veľa situáciách aj nutná kotrola a výdaj stravy zabezpečený pomocou magnetických, alebo čipových identifikačných medií

zobrazit celý článek »  

Internetové objednávanie

06.06.2011

Pomocou portálu E-strava si možno jednoducho prihlásiť, alebo odhlásiť stravu.

zobrazit celý článek »  

Evidencia čipov

09.06.2011

V module Stravné je možné okrem evidencie stravníkov, viesť tiež evidenciu čipov/kariet (identifikačných médii) . Jedná sa o jednoduchú agendu, ktorá je však veľmi užitočná pre kontrolu identifikačných médií.

zobrazit celý článek »  
   
 

Zákaznická podpora

 

Linka zákaznické podpory je v provozu každý pracovní den od 8.00 do 16.00 hodin.

+420 558 434 170
+420 595 178 050
+420 603 433 844
info@ulrichsw.cz

Rychlý kontakt

Tímto uděluji firmě Ulrich Software s.r.o. souhlas se zpracováním všech svých osobních údajů vyplněných v tomto formuláři a popř. uvedených v textové zprávě za účelem kontaktování firmy Ulrich Software s.r.o. Mé údaje budou uloženy pouze po nezbytně nutnou dobu. Údaje nebudou předány třetím stranám. Udělení souhlasu je dobrovolné a souhlas lze kdykoliv odvolat, a to napsáním e-mailu na adresu: info@ulrichsw.cz. Odvoláním souhlasu zůstane zákonnost předcházejícího zpracování údajů nedotčena.